Pasākums 1.klasei “Lasītprieks” Sauriešu bibliotēkā

Grāmatu lasīšana ļoti ietekmē skolēna valodu, tās bagātību, spēju izteikt savas domas skaistā un kvalitatīvā literārajā valodā.

Ar mērķi attīstīt lasītprasmi un veidot  pozitīvu attieksmi pret lasīšanu 28.maijā 1.klases skolēni devās uz Sauriešu bibliotēku ekskursijā. Katrs skolēns bija sagatavojis savu stāstījumu par mīļāko pasaku. Bibliotekāre, pēc tam, kad skolēni bija dalījušies ar saviem stāstiem, piedāvāja skolēniem uzspēlēt teātri par pasaku par rāceni. Aktieri saņēma savus rekvizītus, lai vieglāk iejustos lomā un protams- atcerējās pasaku, skatītāji, dažādu emociju ieskauti, gaidīja savu kolēģu priekšnesumu. Teātra pasaka izdevās ļoti laba un jautra! Skolēni smējās, cienājās un pateikuši paldies par jauko pasākumu bibliotēkā, devās uz skolu.

Paldies Sauriešu bibliotēkai par gada garumā organizētājiem pasākumiem un sadarbību!

1.klases skolotāja A.Logina