Annas Plociņas panākumi čempionātos Mākslas vingrošanā

3.klases skolniece Anna Plociņa nodarbojas ar Mākslas vingrošanu un panāca ļoti labus rezultātus – I.vieta čempionātā “Stars 2024”, 2.un 3.vietas Liepājas, Ķekavas, Jūrmalas čempionātos Mākslas vingrošanā.

Paldies Latvijas vingrošanas federācijai par iespēju bērniem attīstīt sportisko formu un garu, realizēt visaugstākos sportiskos mērķus!

Sagatavoja DV audzināšanas jomā J.Borhova