“Nodarbības latviešu valodā.”

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(Nr.8.3.2.2./16/1/001) Multidisciplinārā  jomaStopiņu pamatskola2019./2020. mācību gads 2019./2020.māc.g. 5.-6.kl. izglītojamie turpināja darboties projektā Multidisciplinārā jomā. Nodarbību mērķis- nostiprināt iegūtās zināšanas un pilnveidot prasmi tās pielietot, pārvarot…

Lasīt tālāk“Nodarbības latviešu valodā.”

“Nodarbību cikls matemātikā” STEM un vides joma

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”(Nr.8.3.2.2./16/1/001) “Nodarbību cikls matemātikā 4.-7.klasēm”. Vesela gada garumā Stopiņu pamatskolā tika veikts ESF  Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/1/001) “Nodarbību cikls matemātikā” STEM un…

Lasīt tālāk“Nodarbību cikls matemātikā” STEM un vides joma