Stopiņu Pamatskola

Direktore: Ginta Ozoliņa

ginta.ozolina@ropazi.lv

+37129132891 

Pieņemšanas laiks: Pirmdien, Ceturtdien – 14:30-16:00


Direktores vietnieks izglitības jomā: Aivis Šibajevs

+37122142356 


Līdumnieku iela 10, Saurieši, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, LV-2118


Stopiņu Pamatskolas PII

E-pasts: stopskpii@inbox.lv


DirektoreGinta Ozoliņa 

ginta.ozolina@ropazi.lv

+37129132891


Direktores vietniece Izglītības jomā pirmsskolāKristīne Stulberga 

stopskpii@inbox.lv

+37129677777


MetodiķeIna Babiča 

stopskpii@inbox.lv

+37126185089


Medicīnas māsa: Dzintra Lavrinoviča

stopskpii@inbox.lv

+37128732063


Līdumnieku iela 3, Saurieši, Ropažu novads, Stopiņu pagasts, LV-2118