Par mums

Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupu iestādē ir 6 grupas. Zīļuki, Zaķīši, Pūcītes, Taurenīši, Saulītes, un Cālīši! Visās grupiņās darbojas mīļas un radošas skolotājas, atbalstošas un dzīves gudras skolotāju palīdzes! Bērni jūtas kā mājās, jo pirmsskolas ikdienas dzīves galvenā ideja ir būt lielai, draudzīgai, mīļai un viens otru atbalstošai ģimenei! Sadarbība starp grupiņām norisinās ik dienu, lai kopā attīstītos un sagatavotos nākamajam izglītības posmam – skolai! Tomēr katra Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupiņa ir īpaša un patstāvīga, katrai ir savs moto, dienas gaita, savi prieki, rotaļas un savi sapņi! Pirmsskolas grupās tiek īstenotas Vispārējā pirmsskolas izglītības programma. Komandā darbojas arī atbalsta speciālisti – logopēds, psihologs, direktores vietniece izglītības jomā pirmsskolā, metodiķe. Bērni radoši muzicē un sporto kopā ar mūzikas un sporta skolotājām. Virtuvē rosās čakli pavāru rūķīši, kuri ik dienu bērniem pasniedz siltu un gardu iestādē gatavotu ēdienu. Stopiņu pamatskolas pirmsskolas grupas atrodas skaistā, dabiskā vidē, priežu sila malā, tāpēc pastaigas laukā un pašvadīta izglītošanās dabas klasēs ir aktuālas gan rīta cēlienos, gan pēcpusdienas nodarbēs. Aicinām ielūkoties mūsu grupiņu ikdienā… darbiņos… smieklos un sasniegumos.